దేహం పాతది

పాట రచయిత:
Lyricist:


దేహం పాతది – మనసు మలినమైనది
జీవం పాపిది – మార్గం తెలియనిది (2)
సర్వోన్నతుడా నిత్య నూతనుడా
నిత్య జీవనం కలిగించుమయ్యా
మరియా కన్న తనయా         ||దేహం||

దాహంతో నువ్వు నీళ్ళను అడిగితే ఇవ్వకపోయానే
ఆకలిగొని నువ్వు రొట్టెను అడిగితే పెట్టకపోయానే
తల దాచుకునే ఆశ్రయమడిగితే పో అని అన్నానే
మానము కాచగ వస్త్రమునడిగితే లేదని అన్నానే       ||సర్వోన్నతుడా||

తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పులు ఉన్నవి మన్నించు
తండ్రివి నీవే నా చేయిని నువ్వు పట్టి నడిపించు
వీడగ లేని సంసారమనే బంధం విడిపించు
నీపై మనసు నిలిచే విధమును నువ్వే నేర్పించు        ||సర్వోన్నతుడా||


Deham Paathadi – Manasu Malinamainadi
Jeevam Paapidi – Maargam Theliyanidi (2)
Sarvonnathudaa Nithya Noothanudaa
Nithya Jeevanam Kaliginchumayyaa
Mariyaa Kanna Thanayaa       ||Deham||

Daahamtho Nuvvu Neellanu Adigithe Ivvakapoyaane
Aakaligoni Nuvvu Rottenu Adigithe Pettakapoyaane
Thala Daachukune Aashrayamadigithe Po Ani Annaane
Maanamu Kaachaga Vasthramunadigithe
Ledani Annaane                       ||Sarvonnathudaa||

Thelisi Theliyaka Chesina Thappulu Unnavi Manninchu
Thandrivi Neeve Naa Cheyini Nuvvu Patti Nadipinchu
Veedaga Leni Samsaaramane Bandham Vidipinchu
Neepai Manasu Niliche Vidhamunu
Nuvve Nerpinchu                 ||Sarvonnathudaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply