కవులకైనా సాధ్యమా

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesley


కవులకైనా సాధ్యమా నీ కృపను వర్ణించడం
ప్రేయసికైనా సాధ్యమా నీ ప్రేమను అందించడం
శిల్పికైనా సాధ్యమా నీలా నిర్మించడం
రాజుకైనా సాధ్యమా నీలా వరమీయడం (2) ||కవులకైనా||

చెదరిన మనసులకూ శాంతి
కృంగిన హృదికీ ఓదార్పు
మృత్యు దేహముకూ జీవం
బలహీనులకు ఆరోగ్యం (2)
పరమ వైద్యునిగా నీవు చేసే స్వస్థతా కార్యాలు
గాయపడిన నీ హస్తము చేసే అద్భుత కార్యాలు
మోసపూరిత ఈ లోకంలో
ఏ వైద్యునికి సాధ్యము (2)           ||కవులకైనా||

క్షణికమైన అనురాగాలు
ఆవిరివంటి ఆప్యాయతలు
అవసరాల అభిమానాలు
నిలచిపోయే అనుబంధాలు (2)
నవ్యకాంతులమయమైన నీదు కల్వరి ప్రేమ
ఆనందజ్వాలలు కలిగించే నీదు నిర్మల స్నేహం
స్వార్ధపూరిత ఈ లోకంలో
ఏ మిత్రునికి సాధ్యము (2)          ||కవులకైనా||

Kavulakainaa Saadhyamaa
Nee Krupanu Varninchadam
Preyasikainaa Saadhyamaa
Nee Premanu Andinchadam
Shilpikainaa Saadhyamaa
Neela Nirminchadam
Raajukainaa Saadhyamaa
Neela Varameeyadam (2)          ||Kavulakainaa||

Chedarina Manasulakoo Shaanthi
Krungina Hrudikee Odaarpu
Mruthyu Dehamukoo Jeevam
Balaheenulaku Aarogyam (2)
Parama Vaidyunigaa Neevu Chese Swasthathaa Kaaryaalu
Gaayapadina Nee Hasthamu Chese Adbhutha Kaaryaalu
Mosapooritha Ee Lokamlo
Ae Vaidyuniki Saadhyamu (2)        ||Kavulakainaa||

Kshanikamaina Anuraagaalu
Aavirivanti Aapyaayathalu
Avasaraala Abhimaanaalu
Nilachipoye Anubandhaalu (2)
Navyakaanthulamayamaina Needu Kalvari Prema
Aanandajwaalalu Kaliginche Needu Nirmala Sneham
Swaardhapooritha Ee Lokamlo
Ae Mithruniki Saadhyamu (2)         ||Kavulakainaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply