ప్రియ యేసు నాథ

పాట రచయిత:
Lyricist:


ప్రియ యేసు నాథ పని చేయ నేర్పు
నీదు పొలములో కూలివానిగా
కావాలి నేను నీదు తోటకు కావలివానిగా
అంకితం ఈ జీవితం నా యేసు నీ కోసమే
అంకితం ఈ జీవితం విద్యార్ధి లోకానికే

స్వచ్చమైన ప్రేమను మచ్చలేని సేవను
మెచ్చునేసు మహిమతో వచ్చు వేల (2)
మరువకు నా ప్రాణమా
నీ ప్రయాస వ్యర్ధము కాదు (2)     ||ప్రియ యేసు||

ఏక భావము సేవ భారము
యేసు మనసుతో సాగిపోదును (2)
విసుగక విడువక
కష్టించి పని చేసెదన్ (2)          ||ప్రియ యేసు||

Priya Yesu Naatha Pani Cheya Nerpu
Needu Polamulo Koolivaanigaa
Kaavaali Nenu Needu Thotaku Kaavalivaanigaa
Ankitham Ee Jeevitham Naa Yesu Nee Kosame
Ankitham Ee Jeevitham Vidhyaarthi Lokaanike

Swachchamaina Premanu Machchaleni Sevanu
Mechchunesu Mahimatho Vachchu Vela (2)
Maruvaku Naa Praanamaa
Nee Prayaasa Vyardhamu Kaadu (2)      ||Priya Yesu||

Eka Bhaavamu Seva Bhaaramu
Yesu Manasutho Saagipodunu (2)
Visugaka Viduvaka
Kashtinchi Pani Chesedan (2)      ||Priya Yesu||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply