నీ పాదం మ్రొక్కెదన్

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీ పాదం మ్రొక్కెదన్ నిత్యము స్తుతించి
నిన్ను పాడి కీర్తించెదను
యేసయ్యా… నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది (2)

పరిశుద్ధమైన పరవశమే
పరమ యేసుని కృపా వరమే (2)
వెదకి నన్ను కనుగొంటివి (2)
పాడుటకు పాటనిచ్చితివి (2)      ||నీ పాదం||

నూతన నూనె ప్రభావముతో
నూతన కవిత్వపు కృపతోను (2)
నింపి నిత్యము నడిపితివి (2)
నూతన షాలేము చేర్చేడవు (2)      ||నీ పాదం||

ఇరుకు నందు పిలచితివి
నాకు సహాయము చేసితివి (2)
చెడి ఎక్కడ తిరుగకుండా (2)
చేరవచ్చి నన్ను ఆడుకొంటివి (2)      ||నీ పాదం||

నిత్యముగ నీ సన్నిధి
నాకు ఇచ్చును విశ్రాంతిని (2)
దుడ్డు కర్ర నీ దండమును (2)
నిజముగ నన్ను ఆదరించును (2)      ||నీ పాదం||

ఫలించు చెట్టు నీవు నిలచు
తీగగా నేను వ్యాపించుటకై (2)
కొమ్మ నరికి కలుపు తీసి (2)
కాపాడి శుద్దీకరించితివి (2)      ||నీ పాదం||

పరిశుద్ధమైన కీర్తితోను
ప్రకాశమైన శిఖరముపై (2)
శీఘ్రముగ చేర్చెదవు (2)
సీయోనులో నిన్ను కీర్తించెదన్ (2)      ||నీ పాదం||

Nee Paadam Mrokkedan Nithyamu Sthuthinchi
Ninnu Paadi Keerthinchedanu
Yesayyaa… Nee Prema Ponguchunnadi (2)

Parishudhdhamaina Paravashame
Parama Yesuni Krupaa Varame (2)
Vedaki Nannu Kanugontivi (2)
Paadutaku Paatanichchithivi (2)      ||Nee Paadam||

Noothana Noone Prabhaavamutho
Noothana Kavithvapu Krupathonu (2)
Nimpi Nithyamu Nadipithivi (2)
Noothana Shaalemu Cherchedavu (2)       ||Nee Paadam||

Iruku Nandu Pilachithivi
Naaku Sahaayamu Chesithivi (2)
Chedi Ekkada Thirugakunda (2)
Cheravachchi Nannu Aadukontivi (2)       ||Nee Paadam||

Nithyamuga Nee Sannidhi
Naaku Ichchunu Vishraanthini (2)
Duddu Karra Nee Dandamunu (2)
Nijamuga Nannu Aadarinchunu (2)      ||Nee Paadam||

Phalinchu Chettu Neevu Nilachu
Theegaga Nenu Vyaapinchutakai (2)
Komma Nariki Kalupu Theesi (2)
Kaapaadi Shudhdheekarinchithivi (2)       ||Nee Paadam||

Parishudhdhamaina Keerthithonu
Prakaashamaina Shikharamupai (2)
Sheeghramuga Cherchedavu (2)
Seeyonulo Ninnu Keerthinchedan (2)       ||Nee Paadam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: