హృదయాలనేలే రారాజు

పాట రచయిత: శాంత వర్ధన్
Lyricist: Shanthavardhan

హృదయాలనేలే రారాజు యేసువా
అధరాలపై నీ పేరే కదలాడుతుండగా (2)
నీ కొరకే నేను జీవింతును
నా జీవితమంతా అర్పింతును       ||హృదయాల||

నా ప్రియులే శతృవులై నీచముగా నిందించి
నన్నెంతో తూలనాడి నా చేయి వీడగా (2)
నా దరికి చేరి నన్ను ప్రేమించినావా
నన్నెంతో ఆదరించి కృప చూపినావా
నా హృదయనాథుడా నా యేసువా
నా ప్రాణప్రియుడా క్రీస్తేసువా       ||హృదయాల||

నీ హృదయ లోగిలిలోన నను చేర్చు నా ప్రియుడా
నీ ప్రేమ కౌగిలిలోన నను దాచు నా విభుడా (2)
పరలోక మార్గాన నడిపించు నా ప్రభు
అరణ్య యాత్రలోన నిన్నానుకొందును
అతిలోక సుందరుడా శ్రీ యేసువా
రాజాధిరాజా ఘన యేసువా       ||హృదయాల||

Hrudayaalanele Raaraaju Yesuvaa
Adharaalapai Nee Pere Kadalaaduthundagaa (2)
Nee Korake Nenu Jeevinthunu
Naa Jeevithamanthaa Arpinthunu      ||Hrudayaala||

Naa Priyule Shathruvulai Neechamugaa Nindinchi
Nannentho Thoolanaadi Naa Cheyi Veedagaa (2)
Naa Dariki Cheri Nannu Preminchinaavaa
Nannentho Aadarinchi Krupa Choopinaavaa
Naa Hrudayanaathudaa Naa Yesuvaa
Naa Praanapriyudaa Kreesthesuvaa       ||Hrudayaala||

Nee Hrudaya Logililona Nanu Cherchu Naa Priyudaa
Nee Prema Kougililona Nanu Daachu Naa Vibhudaa (2)
Paraloka Maargaana Nadipinchu Naa Prabhu
Aranya Yaathralona Ninnaanukondunu
Athiloka Sundarudaa Shree Yesuvaa
Raajaadhiraajaa Ghana Yesuvaa        ||Hrudayaala||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply