అదిగో నా నావ

పాట రచయిత:
Lyricist:

అదిగో నా నావ బయలు దేరుచున్నది
అందులో యేసు ఉన్నాడు
నా నావలో క్రీస్తు ఉన్నాడు (2)

వరదలెన్ని వచ్చినా వణకను
అలలెన్ని వచ్చినా అదరను (2)
ఆగిపోయే అడ్డులొచ్చినా
సాగిపోయే సహాయం మనకు ఆయనే (2)       ||అదిగో||

నడిరాత్రి జాములో నడచినా
నది సముద్ర మధ్యలో నిలచినా (2)
నడిపించును నా యేసు
నన్నూ అద్దరికి చేర్చును (2)       ||అదిగో||

లోతైన దారిలో పోవుచున్నది
సుడిగుండాలెన్నో తిరుగుచున్నవి (2)
సూర్యుడైన ఆగిపోవును
చుక్కాని మాత్రం సాగిపోవును (2)       ||అదిగో||

Adigo Naa Naava Bayalu Deruchunnadi
Andulo Yesu Unnaadu
Naa Naavalo Kreesthu Unnaadu (2)

Varadalenni Vachchinaa Vanakanu
Alalenni Vachchinaa Adaranu (2)
Aagipoye Addulochchinaa
Saagipoye Sahaayam Manaku Aayane (2)         ||Adigo||

Nadiraathri Jaamulo Nadachinaa
Nadi Samudra Madhyalo Nilachinaa (2)
Nadipinchunu Naa Yesu
Nannu Addariki Cherchunu (2)         ||Adigo||

Lothaina Daarilo Povuchunnadi
Sudigundaalenno Thiruguchunnavi (2)
Sooryudaina Aagipovunu
Chukkaani Maathram Saagipovunu (2)         ||Adigo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply