జ్యోతిర్మయుడా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

జ్యోతిర్మయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా
స్తుతి మహిమలు నీకే
నా ఆత్మలో అనుక్షణం
నా అతిశయము నీవే – నా ఆనందము నీవే
నా ఆరాధనా నీవే (2)           ||జ్యోతి||

నా పరలోకపు తండ్రి – వ్యవసాయకుడా (2)
నీ తోటలోని ద్రాక్షావల్లితో
నను అంటు కట్టి స్థిరపరచావా (2)           ||జ్యోతి||

నా పరలోకపు తండ్రి – నా మంచి కుమ్మరి (2)
నీకిష్టమైన పాత్రను చేయ
నను విసిరేయక సారెపై ఉంచావా (2)           ||జ్యోతి||

నా తండ్రి కుమారా – పరిశుద్దాత్ముడా (2)
త్రియేక దేవా ఆదిసంభూతుడా
నిను నేనేమని ఆరాధించెద (2)           ||జ్యోతి||

Jyothirmayudaa Naa Praana Priyudaa
Sthuthi Mahimalu Neeke
Naa Aathmalo Anukshanam
Naa Athishayamu Neeve – Naa Aanandamu Neeve
Naa Aaraadhanaa Neeve (2)            ||Jyothi||

Naa Paralokapu Thandri – Vyavasaayakudaa (2)
Nee Thotaloni Draakshaavallitho
Nanu Antu Katti Sthiraparachaavaa (2)            ||Jyothi||

Naa Paralokapu Thandri – Naa Manchi Kummari (2)
Neekishtamaina Paathranu Cheya
Nanu Visireyaka Saarepai Unchaavaa (2)            ||Jyothi||

Naa Thandri Kumaara – Parishudhdhaathmudaa (2)
Thriyeka Devaa Aadisambhoothudaa
Ninu Nenemani Aaraadhincheda (2)            ||Jyothi||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 3rd Fret Chord (Am)
Am     C  Am       C
Jyothirmayudaa Naa Praana Priyudaa
G    Em    Am
Sthuthi Mahimalu Neeke
Am   C     G
Naa Aathmalo Anukshanam
Am  C     Am    G  Em    Am
Naa Athishayamu Neeve – Naa Aanandamu Neeve
   G   Em  Am
Naa Aaraadhanaa Neeve (2)      ||Jyothi||
Am    C        G     Am
Naa Paralokapu Thandri – Vyavasaayakudaa (2)
     C   G    Am
Nee Thotaloni Draakshaavallitho
C        G       Am  
Nanu Antu Katti Sthiraparachaavaa (2)      ||Jyothi||

Am    C          G     Am
Naa Paralokapu Thandri – Naa Manchi Kummari (2)
     C   G    Am
Neekishtamaina Paathranu Cheya
C        G       Am
Nanu Visireyaka Saarepai Unchaavaa (2)      ||Jyothi||
Am    C      G     Am
Naa Thandri Kumaara – Parishudhdhaathmudaa (2)
      C   G    Am
Thriyeka Devaa Aadisambhoothudaa
C        G     Am
Ninu Nenemani Aaraadhincheda (2)      ||Jyothi||
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply