నన్నెంతగానో ప్రేమించెను

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao


నన్నెంతగానో ప్రేమించెను – నన్నెంతగానో కరుణించెను
నా యేసుడు నా పాపము – నా శాపము
తొలగించెను నను కరుణించెను (2)     ||నన్నెంత||

సాతాను బంధాలలో – జీవంపు డంబాలలో (2)
పడనీయక దరి చేరనీయక (2)
తన కృపలో నిరతంబు నను నిల్పెను (2)          ||నన్నెంత||

సత్యంబు జీవంబును – ఈ బ్రతుకు సాఫల్యము (2)
నేర్పించెను నాకు చూపించెను (2)
వర్ణింపగా లేను ఆ ప్రభువును (2)          ||నన్నెంత||

కల్వరి గిరిపైనను – ఆ సిలువ మరణంబును (2)
నా కోసమే యేసు శ్రమ పొందెను (2)
నా పాపమంతటిని క్షమియించెను (2)          ||నన్నెంత||

ఘనమైన ఆ ప్రేమకు – వెలలేని త్యాగంబుకు (2)
ఏమిత్తును నేనేమిత్తును (2)
నను నేను ఆ ప్రభుకు సమర్పింతును (2)          ||నన్నెంత||


Nannenthagaano Preminchenu – Nannenthagaano Karuninchenu
Naa Yesudu Naa Paapamu – Naa Shaapamu
Tholaginchenu Nanu Karuninchenu (2)        ||Nannentha||

Saathaanu Bandhaalalo – Jeevampu Dambaalalo (2)
Padaneeyaka Dari Cheraneeyaka (2)
Than Krupalo Nirathambu Nanu Nilpenu (2)       ||Nannentha||

Sathyambu Jeevambunu – Ee Brathiki Saaphalyamu (2)
Nerpinchenu Naaku Choopinchenu (2)
Varnimpagaa Lenu Aa Prabhuvunu (2)        ||Nannentha||

Kalvari Giripainanu – Aa Siluva Maranambunu (2)
Naa Kosame Yesu Shrama Pondenu (2)
Naa Paapamanthatini Kshamiyinchenu (2)        ||Nannentha||

Ghanamaina Aa Premaku – Velaleni Thyaagambuku (2)
Emiththunu Nenemiththunu (2)
Nanu Nenu Aa Prabhuku Samarpinthunu (2)         ||Nannentha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply