ఆలయంలో ప్రవేశించండి

పాట రచయిత: జడ్సన్ పాల్ క్రిస్టోఫర్
Lyricist: Judson Paul Christopher

ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరు
స్వాగతం సుస్వాగతం యేసు నామంలో
మీ బ్రతుకులో పాపమా కలతలా
మీ హృదయంలో బాధలా కన్నీరా
మీ కన్నీరంతా తుడిచి వేయు రాజు యేసు కోసం        ||ఆలయంలో||

దీక్ష స్వభావంతో ధ్యాన స్వభావమై
వెదికే వారికంతా కనబడు దీపము
యేసు రాజు మాటలే వినుట ధన్యము
వినుట వలన విశ్వాసం అధికమధికమై
ఆత్మలో దాహము తీరెను రారండి
ఆనందమానందం హల్లెలూయా       ||ఆలయంలో||

ప్రభు యేసు మాటలే పెదవిలో మాటలై
జీవ వృక్షంబుగా ఫలియించాలని
పెదవితో పలికెదం మంచి మాటలే
హృదయమంతా యేసు ప్రభుని ప్రేమ మాటలై
నింపెదం నిండెదం కోరెదం పొందెదం
ఆనందమానందం హల్లెలూయా          ||ఆలయంలో||

Aalayamlo Praveshinchandi Andaru
Swaagatham Suswaagatham Yesu Naamamlo
Mee Brathukulo Paapamaa Kalathalaa
Mee Hrudayamlo Baadhalaa Kanneeraa
Mee Kanneeranthaa Thudichi Veyu Raaju Yesu Kosam       ||Aalayamlo||

Deeksha Swabhaavamtho Dhyaana Swabhaavamai
Vedike Vaarikanthaa Kanabadu Deepamu
Yesu Raaju Maatale Vinuta Dhanyamu
Vinuta Valana Vishwaasam Adhikamadhikamai
Aathmalo Daahamu Theerenu Raarandi
Aanandamaanandam Hallelooyaa          ||Aalayamlo||

Prabhu Yesu Maatale Pedavilo Maatalai
Jeeva Vrukshambugaa Phaliyinchaalani
Pedavitho Palikedam Manchi Maatale
Hrudayamanthaa Yesu Prabhuni Prema Maatalai
Nimpedam Nindedam Koredam Pondedam
Aanandamaanandam Hallelooyaa          ||Aalayamlo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

  1. Updating all songs well appreciated. please create option to download songs to mobile so that we can listen daily even not in online.

Leave a Reply

%d bloggers like this: