నా కన్నులెత్తి వేచియుందును

పాట రచయిత: కృపల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan


నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
నా చేతులెత్తి ఆరాధింతును క్రీస్తుని
నా ప్రాణముతో సన్నుతింతును
కృతజ్ఞతతో ఆరాధింతును క్రీస్తుని       ||నా కన్నులెత్తి||

మహిమా ఘనతా – యేసు నీ నామముకే
ఉత్సాహ ధ్వనులతో
స్తుతి నిత్యము చేసెదన్ (3)             ||నా కన్నులెత్తి||


Naa Kannuleththi Vechiyundunu
Naa Chethileththi Aaraadhinthunu Kreesthuni
Naa Praanamutho Sannuthinthunu
Kruthagnathatho Aaraadhinthunu Kreesthuni    ||Naa Kannuleththi||

Mahimaa Ghanathaa – Yesu Nee Naamamuke
Uthsaaha Dhvanulatho
Sthuthi Nithyamu Chesedan (3)            ||Naa Kannuleththi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply