ఆశ్చర్యకరుడు

పాట రచయిత: జోయెల్ కొడాలి
Lyricist: Joel Kodali

ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
నిత్యుడగు తండ్రి బలవంతుడు
లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి
తిరిగి లేచిన పునరుద్ధానుడు
రండి మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పించి
ఆత్మతో సత్యముతోను ఆరాధించెదము
ఆరాధించెదము

ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా

సత్య స్వరూపి సర్వాంతర్యామి
సర్వాధికారి మంచి కాపరి
వేలాది సూర్యుల కాంతిని మించిన
మహిమా గలవాడు మహా దేవుడు

రండి మనమందరము – ఉత్సాహగానములతో
ఆ దేవ దేవుని – ఆరాధించెదము
ఆరాధించెదము

ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్టుడు
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా

Aascharyakarudu Aalochanakartha
Nithyudagu Thandri Balavanthudu
Lokaanni Preminchi Thana Praanamunarpinchi
Thirigi Lechina Punarudhdhaanudu
Randi Mana Hrudayaalanu Aayanaku Arpinchi
Aathmatho Sathyamuthonu Aaraadhinchedamu
Aaraadhinchedamu

Aaraadhana Aaraadhana Yesayyake Ee Aaraadhana
Parishudhdhudu Parishudhdhudu Mana Devudu Athi Shreshtudu
Raajulake Raaraaju Aa Prabhuvune Poojinchedham
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Sathya Swaroopi Sarvaantharyaami
Sarvaadhikaari Manchi Kaapari
Velaadi Sooryula Kaanthini Minchina
Mahimaa Galavaadu Mahaa Devudu

Randi Manamandaramu – Utsaahagaanamulatho
Aa Deva Devuni – Aaraadhinchedamu
Aaraadinchedamu

Aaraadhana Aaraadhana Yesayyake Ee Aaraadhana
Parishudhdhudu Parishudhdhudu Mana Devudu Athi Shreshtudu
Raajulake Raaraaju Aa Prabhuvune Poojinchedham
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Intro: F#m C#m D E
 A         F#m
Aascharya Karudu - Aalochana Kartha
 A           D   E
Nithyudagu Thandri - Balavanthudu
 A            F#m 
Lokaanni Preminchi - Thana Praanamunarpinchi
   A         D  E
Thirigi Lechina - Punarudhaanudu
  D      C#m     Bm    A 
Randi Mana Hrudayaalanu - Aayanaku Arpinchi
 D     C#m      D      A  E  D     A  
Aathmatho Sathyamuthonu - Aaradhinchedamu... Aaradhinchedamu
 F#m     C#m     D      E
Aaradhana Aa..radhana - Yesayyake Ee Aaradhana
  F#m      C#m        D      E 
Parishudhudu Pari..shuddhudu - Mana Devudu Athi Sreshtudu
  F#m   C#m    D       E 
Raajulake Raaraju - Aa Prabhuvune Poojinchedham
 F#m      C#m      D      E     
Halleluah Halle..luah - Halle..luah Halle..lu..ah
 A        F#m 
Sathya Swaroopi - Sarvaantharyaami
 A           D  E 
Sarvaadhikaari - Manchi Kaapari
 A          F#m 
Velaadhi Sooryula - Kaanthini Minchina
   A         D  E 
 Mahimagalavaadu - Mahaa Devudu
  D      C#m   Bm      A  
Randi Manamandaramu - Uthsaaha Gaanamulatho
  D   C#m   D      A  E D      A
Aa Deva Devuni - Aaradhinchedamu... Aaradhinchedamu
 F#m      C#m     D      E
Aaraadhana Aa..radhana - Yesayyake Ee Aaradhana
  F#m      C#m        D      E 
Parishuddhudu Pari..shuddhudu - Mana Devudu Athi Sreshtudu
  F#m   C#m    D       E 
Raajulake Raaraaju - Aa Prabhuvune Poojinchedham
 F#m      C#m      D      E     
Halleluah Halle..luah - Halle..luah Halle..lu..ah
Strumming: D D U D U D U D
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply