ప్రాణమా నా ప్రాణమా

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao

ప్రాణమా నా ప్రాణమా
ప్రియ యెహోవాను సన్నుతించుమా
ప్రియ యెహోవా చేసిన మేలులను
నీవు ఎన్నడు మరువకుమా ||ప్రాణమా||

గత కాలములన్నిటిలో
కృపతోనే నడిపించెను (2)
కరుణ కటాక్షమనే (2)
కిరీటం నీకు దయచేసెను (2) ||ప్రాణమా||

నిను విడువక ఎడబాయక
నిత్యం నీకు తోడైయుండెను (2)
నీవు నడిచిన మార్గములో (2)
నీకు దీపమై నిలచెనుగా (2) ||ప్రాణమా||

పాప శాపము వ్యాధులను
పారద్రోలియే దీవించెను (2)
పరిశుద్ధుడు పరమ తండ్రి (2)
బలపరిచెను తన కృపతో (2) ||ప్రాణమా||

మహా ఆనంద మానందమే
మహారాజా నీ సన్నిధిలో (2)
మహిమగల మహారాజా (2)
మనసారా స్తుతించెదను (2) ||ప్రాణమా||

Praanamaa Naa Praanamaa
Priya Yehovaanu Sannuthinchumaa
Priya Yehovaa Chesina Melulanu
Neevu Ennadu Maruvakumaa ||Praanamaa||

Gatha Kaalamulannitilo
Krupathone Nadipinchenu (2)
Karuna Kataakshamane (2)
Kireetam Neeku Dayachesenu (2) ||Praanamaa||

Ninu Viduvaka Edabaayaka
Nithyam Neeku Thodaiyundenu (2)
Neevu Nadichina Maargamulo (2)
Neeku Deepamai Nilachenugaa (2) ||Praanamaa||

Paapa Shaapamu Vyaadhulanu
Paaradroliye Deevinchenu (2)
Parishudhdhudu Parama Thandri (2)
Balaparichenu Thana Krupatho (2) ||Praanamaa||

Mahaa Aananda Maanandame
Mahaaraajaa Nee Sannidhilo (2)
Mahimagala Maharaajaa (2)
Manasaaraa Sthuthinchedanu (2) ||Praanamaa||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply