మాట్లాడే దేవుడవు నీవు

పాట రచయిత:
Lyricist:


మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
మాట్లాడని రాయివి చెట్టువు నీవు కావు (2)
మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2) ||మాట్లాడే||

నా ఇంటి వైద్యుడవు నీవు
నా మంచి ఔషధము నీవు (2)
నా వ్యాధి బలహీన సమయాలలోన (2)
నాతో ఉండే దేవుడ నీవు (2) ||యేసయ్యా||

నా కోసం వచ్చావు నీవు
కన్నీరు తుడిచావు నీవు (2)
అన్నీ ముగించి సీయోనులోన (2)
నాతో ఉండే దేవుడ నీవు (2) ||యేసయ్యా||

Maatlaade Devudavu Neevu
Maatlaadani Raayivi Chettuvu Neevu Kaavu (2)
Maatlaade Devudavu Neevu
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2) ||Maatlaade||

Naa Inti Vaidyudavu Neevu
Naa Manchi Oushadhamu Neevu (2)
Naa Vyaadhi Balaheena Samayaalalona (2)
Naatho Unde Devuda Neevu (2)     ||Yesayyaa||

Naa Kosam Vachchaavu Neevu
Kanneeru Thudichaavu Neevu (2)
Anne Muginchi Seeyonulona (2)
Naatho Unde Devuda Neevu (2)     ||Yesayyaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply