సర్వాంగ సుందరా

పాట రచయిత:
Lyricist:


సర్వాంగ సుందరా సద్గుణ శేఖరా
యేసయ్యా నిన్ను సీయోనులో చూచెదా
పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా (2)

నా ప్రార్థన ఆలకించువాడా
నా కన్నీరు తుడుచువాడా (2)
నా శోధనలన్నిటిలో ఇమ్మానుయేలువై
నాకు తోడై నిలిచితివా (2)           ||సర్వాంగ||

నా శాపములు బాపినావా
నా ఆశ్రయ పురమైతివా (2)
నా నిందలన్నిటిలో యెహోషాపాతువై
నాకు న్యాయము తీర్చితివా (2)         ||సర్వాంగ||

నా అక్కరలు తీర్చినావా
నీ రెక్కల నీడకు చేర్చినావా (2)
నా అపజయాలన్నిటిలో యెహోవ నిస్సివై
నాకు జయ ధ్వజమైతివా (2)          ||సర్వాంగ||

Sarvaanga Sundaraa Sadguna Shekharaa
Yesayyaa Ninnu Seeyonulo Choochedaa
Paravasinchi Paaduthu Paravallu Throkkedaa (2)

Naa Praarthana Aalakinchuvaadaa
Naa Kanneeru Thuduchuvaadaa (2)
Naa Shodhanalannitilo Immaanuyeluvai
Naaku Thodai Nilichithivaa (2)           ||Sarvaanga||

Naa Shaapamulu Baapinaavaa
Naa Aashraya Puramaithivaa (2)
Naa Nindalannitilo Yehoshapaathuvai
Naaku Nyaayamu Theerchithivaa (2)       ||Sarvaanga||

Naa Akkaralu Theerchinaavaa
Nee Rekkala Needaku Cherchinaavaa (2)
Naa Apajayaalannitilo Yehova Nissivai
Naaku Jaya Dhwajamaithivaa (2)       ||Sarvaanga||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply