కృంగిన వేళలో

పాట రచయిత: చేతన్ మంత్రి
Lyricist: Chetan Mantri

కృంగిన వేళలో – ఆపద సమయములో
నా శ్రమలన్నిటిలో – నా సహాయము నీవే
నిజమైన స్నేహితుడా – నను విడువక ప్రేమించితివి
యదార్థవంతుడనై – రాజ మార్గము పొందితిని
నిరీక్షణ నీవే – నా ఆశ్రయం నీవే (2)

నిన్నాశ్రయించగా – నే ధన్యుడనైతిని
నీవే తండ్రివై – నా త్రోవను నడిపించితివి
నిజమైన స్నేహితుడా – నను విడువక ప్రేమించితివి
యదార్థవంతుడనై – రాజ మార్గము పొందితిని
నిరీక్షణ నీవే – నా ఆశ్రయం నీవే (2)

Krungina Velalo – Aapada Samayamulo
Naa Shramalannitilo – Naa Sahaayamu Neeve
Nijamaina Snehithudaa – Nanu Viduvaka Preminchithivi
Yadaarthavanthudanai – Raaja Maargamu Pondithini
Nireekshana Neeve – Naa Aashrayam Neeve (2)

Ninnaashrayainchagaa – Ne Dhanyudanaithini
Neeve Thandrivai – Naa Throvanu Nadipinchithivi
Nijamaina Snehithudaa – Nanu Viduvaka Preminchithivi
Yadaarthavanthudanai – Raaja Maargamu Pondithini
Nireekshana Neeve – Naa Aashrayam Neeve (2)

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 2ndfret Chord (D)
D         Em       A
Krungina Velalo – Aapada Samayamulo
G        D   G       A
Naa Shramalannitilo – Naa Sahaayamu Neeve
D         F#m    G         A
Nijamaina Snehithudaa – Nanu Viduvaka Preminchithivi
D        F#m     G       F# 
Yadaarthavanthudanai – Raaja Maargamu Pondithini
Bm      A     G     F#
Nireekshana Neeve – Naa Aashrayam Neeve (2)

D        F#m  Em        A 
Ninnaashrayainchagaa – Ne Dhanyudanaithini
D      F#m               A
Neeve Thandrivai – Naa Throvanu Nadipinchithivi
D         F#m    G         A
Nijamaina Snehithudaa – Nanu Viduvaka Preminchithivi
D        F#m     G       F#
Yadaarthavanthudanai – Raaja Maargamu Pondithini
Bm      A     G     F#
Nireekshana Neeve – Naa Aashrayam Neeve (2)

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply