యేసయ్యా నీ ప్రేమ

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నీ ప్రేమ – నా ధ్యానం
యేసయ్యా నీ మాట – నా దీపం
పసి ప్రాయముల నీదు ఒడిలో
నివసించెదను చిరకాలములు      ||యేసయ్యా||

గాలి వానలో వెలిగే దీపం ఆరదా?
ప్రయాణ చీకటిలో నీదు దీపం ఆరదు
నీ మాటలే నా జీవం
నీ వెలుగే నా ప్రాణం
నీ గానమే నా పాణం
నీ రూపమే నా దీపం        ||యేసయ్యా||

విశేష ఆరాధన గీతం నీకే నా ప్రభు
అపురూప భావాలతో రాగం నీకే అంకితం
నీ పరలోకం చూడాలని
నీ దర్శనం నే పొందాలని
నీ స్వరమే నే వినాలని
ఆశించెద ప్రతి క్షణము        ||యేసయ్యా||

Yesayyaa Nee Prema – Naa Dhyaanam
Yesayyaa Nee Maata – Naa Deepam
Pasi Praayamula Needu Odilo
Nivasinchedanu Chirakaalamulu          ||Yesayyaa||

Gaali Vaanalo Velige Deepam Aaradaa?
Prayaana Cheekatilo Needu Deepam Aaradu
Nee Maatale Naa Jeevam
Nee Veluge Naa Praanam
Nee Gaaname Naa Paanam
Nee Roopame Naa Deepam           ||Yesayyaa||

Vishesha Aaraadhana Geetham Neeke Naa Prabhu
Apuroopa Bhaavaalatho Raagam Neeke Ankitham
Nee Paralokam Choodaalani
Nee Darshanam Ne Pondaalani
Nee Swarame Ne Vinaalani
Aashincheda Prathi Kshanamu       ||Yesayyaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply