చూచుచున్న దేవుడవు

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా
చూడ ముచ్చటాయెనే సుకుమార సుమములైన
నీ నేత్రాలంకృతము (2)

పశ్చాత్తాపము కలుగునే నీ దయగల చూపులతో
క్షమించబడుదురు ఎవరైనా రక్త ప్రోక్షణతో (2)
ఆప్యాయతకు నోచుకొనని
నను చేరదీసిన కృపా సాగరా (2)        ||చూచుచున్న||

అగ్ని జ్వాలామయమే నీ చూపుల వలయాలు
తప్పించుకొందురా ఎవరైనా ఎంతటి ఘనులైనా (2)
అగ్ని వంటి శోధనలను
తప్పించితివే దయా సాగరా (2)          ||చూచుచున్న||

Choochuchunna Devudavu Neeve Yesayyaa
Chooda Muchchataayaene Sukumaara Sumamulaina
Nee Nethraalankruthamu (2)

Paschaaththapamu Kalugune Nee Dayagala Choopulatho
Kshaminchabaduduru Evarainaa Raktha Prokshanatho (2)
Aapyaayathaku Nochukonani
Nanu Cheradeesina Krupaa Saagaraa (2)        ||Choochuchunna||

Agni Jwaalaamayame Nee Choopula Valayaalu
Thappinchukonduraa Evarainaa Enthati Ghanulainaa (2)
Agni Vanti Shodhanalanu
Thappinchithive Dayaa Saagaraa (2)          ||Choochuchunna||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply