నా యేసు రాజ్యము

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా యేసు రాజ్యము అందమైన రాజ్యము
అందులో నేను నివసింతును (2)
సూర్య చంద్రులు అక్కర లేని రాజ్యం
ప్రభు క్రీస్తే వెలుగై ఉన్న రాజ్యం (2)          ||నా యేసు||

అవినీతియే ఉండని రాజ్యము
ఆకలి దప్పికలు లేని నిత్య రాజ్యం (2)
ఇక కరువు కష్టం వ్యాధి బాధ లేని రాజ్యం
ఇక లంచం మోసం మొహం ద్వేషం లేని రాజ్యం (2)        ||నా యేసు||

హల్లెలూయా స్తుతులున్న రాజ్యం
యేసే సర్వాధిపతి అయినా సత్య రాజ్యం (2)
ప్రేమ శాంతి సమాధానం నిత్యం ఉన్న రాజ్యం
నీతి న్యాయం ధర్మం సంతోషం ఉన్న రాజ్యం (2)        ||నా యేసు||

Naa Yesu Raajyamu Andamaina Raajyamu
Andulo Nenu Nivasinthunu (2)
Surya Chandrulu Akkara Leni Raajyam
Prabhu Kreesthe Velugai Unna Raajyam (2)          ||Naa Yesu||

Avineethiye Undani Raajyamu
Aakali Dappikalu Leni Nithya Raajyam (2)
Ika Karuvu Kashtam Vyaadhi Baadha Leni Raajyam
Ika Lancham Mosam Moham Dwesham Leni Raajyam (2)        ||Naa Yesu||

Hallelooya Sthuthulunna Raajyam
Yese Sarvaadhipathi Aina Sathya Raajyam (2)
Prema Shaanthi Samaadhaanam Nithyam Unna Raajyam
Neethi Nyaayam Dharmam Santhosham Unna Raajyam (2)         ||Naa Yesu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply