వర్షింపనీ వర్షింపనీ

పాట రచయిత:
Lyricist:


వర్షింపనీ వర్షింపనీ
నీ ప్రేమ జల్లులు మాపై వర్షింపనీ (2)
నీ వాక్యపు చినుకుతో జీవింపనీ
యేసయ్యా.. నీ ఆత్మ వర్షంతో ఫలియింపనీ (2)       ||వర్షింపనీ||

ఎడారి బ్రతుకులో నీ వాక్య చినుకు కురిపించి
సజీవ ధారలతో ప్రతి కఠిన గుండెను తాకి (2)
ఆశతో ఉన్నవారికి నీ వాక్కుతో ప్రాణం పోయనీ (2)        ||వర్షింపనీ||

ఎండిన జీవంపై నీ ఆత్మ వర్షం కుమ్మరించి
సజీవ జలములపై పొంగి ప్రతి చోటకు సాగి (2)
దాహం గొన్న వారికి నీ ఆత్మలో సకలం పొందనీ (2)       ||వర్షింపనీ||

Varshimpanee Varshimpanee
Nee Prema Jallulu Maapai Varshimpanee (2)
Nee Vaakyapu Chinukutho Jeevimpanee
Yesayyaa.. Nee Aathma Varshamtho Phaliyimpanee (2)      ||Varshimpanee||

Edaari Brathukulo Nee Vaakya Chinuku Kuripinchi
Sajeeva Dhaaralatho Prathi Katina Gundenu Thaaki (2)
Aashatho Unnaavaariki Nee Vaakkutho Praanam Poyanee (2)    ||Varshimpanee||

Endina Jeevampai Nee Aathma Varsham Kummarinchi
Sajeeva Jalamulapai Pongi Prathi Chotaku Saagi (2)
Daaham Gonna Vaariki Nee Aathmalo Sakalam Pondanee (2)       ||Varshimpanee||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply