రండి సువార్త సునాదముతో

పాట రచయిత:
Lyricist:


రండి సువార్త సునాదముతో
రంజిలు సిలువ నినాదముతో
తంబుర సితార నాదముతో
ప్రభు యేసు దయానిధి సన్నిధికి (2)            ||రండి||

యేసే మానవ జాతి వికాసం
యేసే మానవ నీతి విలాసం
యేసే పతీత పావన నామం
భాసుర క్రైస్తవ శుభ నామం          ||రండి||

యేసే దేవుని ప్రేమ స్వరూపం
యేసే సర్వేశ్వర ప్రతిరూపం
యేసే ప్రజాపతి పరమేశం
ఆశ్రిత జనముల సుఖవాసం          ||రండి||

యేసే సిలువను మోసిన దైవం
యేసే ఆత్మల శాశ్వత జీవం
యేసే క్షమాపణ అధికారం
దాసుల ప్రార్ధన సహకారం          ||రండి||

యేసే సంఘములో మన కాంతి
యేసే హృదయములో ఘన శాంతి
యేసే కుటుంబ జీవన జ్యోతి
పసిపాపల దీవెన మూర్తి          ||రండి||

యేసే జీవన ముక్తికి మార్గం
యేసే భక్తుల భూతల స్వర్గం
యేసే ప్రపంచ శాంతికి సూత్రం
వాసిగ నమ్మిన జన స్తోత్రం          ||రండి||

Randi Suvaartha Sunaadamutho
Ranjilu Siluva Ninaadamutho
Thambura Sithaara Naadamutho
Prabhu Yesu Dayaanidhi Sannidhiki (2)       ||Randi||

Yese Maanava Jaathi Vikaasam
Yese Maanava Neethi Vilaapam
Yese Patheetha Paavana Naamam
Bhaasura Kraisthava Shubha Naamam          ||Randi||

Yese Devuni Prema Swaroopam
Yese Sarveshvara Prathiroopam
Yese Prajaapathi Paramesham
Aashritha Janamula Sukhavaasam            ||Randi||

Yese Siluvanu Mosina Daivam
Yese Aathmala Shaashwatha Jeevam
Yese Kshamaapana Adhikaaram
Daasula Praardhana Sahakaaram           ||Randi||

Yese Sanghamulo Mana Kaanthi
Yese Hrudayamulo Ghana Shaanthi
Yese Kutumba Jeevana Jyothi
Pasipaapala Deevena Moorthy            ||Randi||

Yese Jeevana Mukthiki Maargam
Yese Bhakthula Boothala Swargam
Yese Prapancha Shaanthiki Soothram
Vaasiga Nammina Jana Sthothram           ||Randi||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: