ఆనందమానందమే

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఆనందమానందమే
ఈ భువిలో యేసయ్య నీ జననము (2)
సర్వోన్నతమైన స్థలములలోన
దేవునికి మహిమ ప్రభావము
భూమి మీద తనకిష్టులకు
సమాధానము కలుగును గాక
హల్లెలూయా           ||ఆనంద||

తన ప్రజలను వారి పాపమునుండి రక్షించుట
కొరకై యేసు భువికి దిగి వచ్చెను
తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానము అనుగ్రహించుటకు
దేవుని జ్ఞానమై వచ్చెను          ||సర్వోన్నత||

మరణ ఛాయలు చీకటిలోను కూర్చున్నవారికి
యేసు అరుణోదయమిచ్చెను
పాప శాపము నుండి ప్రజలకు విడుదలనిచ్చుటకు
క్రీస్తు నర రూపము దాల్చెను       ||సర్వోన్నత||

Aanandamaanandame
Ee Bhuvilo Yesayya Nee Jananamu (2)
Sarvonnathamaina Sthalamulalona
Devuniki Mahima Prabhaavamu
Bhoomi Meeda Thanakishtulaku
Samaadhaanamu Kalugunu Gaaka
Hallelujah             ||Aananda||

Thana Prajalanu Vaari Paapamunundi Rakshinchuta
Korakai Yesu Bhuviki Digi Vachchenu
Thana Prajalaku Rakshana Gnaanamu Anugrahinchutaku
Devuni Gnaanamai Vachchenu           ||Sarvonnatha||

Marana Chaayalu Cheekati Lonu Koorchunnavaaraiki
Yesu Arunodayamichchenu
Paapa Shaapamu Nundi Prajalaku Vidudalanichchutaku
Kreesthu Nara Roopamu Daalchenu       ||Sarvonnatha||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply