నీవు లేని రోజు

పాట రచయిత: శామ్యూల్ కర్మోజి
Lyricist: Samuel Karmoji

నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదయా
నీవు లేని బ్రతుకు అసలు బ్రతుకే కాదయా (2)
నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయా (2)          ||నీవు లేని||

బాధ కలుగు వేళలో నెమ్మది నాకిచ్చావు
నా కన్నీరు తుడచి నా చేయి పట్టావు (2)
నన్ను విడువనన్నవు – నా దేవుడైనావు (2)           ||నీవే||

ఈ నాటి నా స్థితి నీవు నాకు ఇచ్చినదే
నేను కలిగియున్నవన్ని నీదు కృపా భాగ్యమే (2)
నీవు నా సొత్తన్నావు – కృపాక్షేమమిచ్చావు (2)       ||నీవే||

Neevu Leni Roju Asalu Roje Kaadayaa
Neevu Leni Brathuku Asalu Brathuke Kaadayaa (2)
Neeve Lekapothe Nenasale Lenayaa (2)           ||Neevu Leni||

Baadha Kalugu Velalo Nemmadi Naakichchaavu
Naa Kanneeru Thudachi Naa Cheyi Pattaavu (2)
Nannu Viduvanannavu – Naa Devudainaavu (2)          ||Neeve||

Ee Naati Naa Sthithi Neevu Naaku Ichchinade
Nenu Kaligiyunnavanni Needu Krupaa Bhaagyame (2)
Neevu Naa Sotthannaavu – Krupaa Kshemamichchaavu (2)         ||Neeve||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: