ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా

పాట రచయిత:
Lyricist:


ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా (4)
మారనిది మరువనిది వీడనిది ఎడబాయనిది (2)          ||ప్రేమ||

తల్లి మరచిన గాని నను మరువనన్న ప్రేమ
తండ్రి విడిచిన గాని నను విడువనన్న ప్రేమ (2)
నే ఏడుస్తుంటే – ఎత్తుకున్న ప్రేమా
తన కౌగిట్లో నను హత్తుకున్న ప్రేమా (2)          ||ప్రేమ||

నేను మరచిన గాని నను మరువునన్న ప్రేమ
నేను విడచిన గాని నను విడువనన్న ప్రేమ (2)
నే పడిపోతుంటే పట్టుకున్న ప్రేమా
తన కృపలో నన్ను దాచుకొన్న ప్రేమా (2)          ||ప్రేమ||

నేను పుట్టకముందే నను ఎన్నుకున్న ప్రేమ
నేను ఎరుగకముందే ఏర్పరుచుకున్న ప్రేమ (2)
తన అరచేతుల్లో చెక్కుకున్న ప్రేమా
ఎదలోతుల్లో నన్ను దాచుకున్న ప్రేమా (2)          ||ప్రేమ||

Prema Yesayya Premaa (4)
Maaranidi Maruvanidi Veedanidi Edabaayanidi (2)        ||Prema|| 

Thalli Marachina Gaani Nanu Maruvananna Prema
Thandri Vidachina Gaani Nanu Viduvananna Prema (2)
Ne Aedusthunte Etthukunna Premaa
Thana Kougitlo Nanu Hatthukunna Premaa (2)        ||Prema|| 

Nenu Marachina Gaani Nanu Maruvananna Prema
Nenu Vidachina Gaani Nanu Viduvananna Prema (2)
Ne Padipothunte Pattukunna Premaa
Thana Krupalo Nanu Daachukunna Premaa (2)        ||Prema|| 

Nenu Puttakamunde Nanu Ennukunna Prema
Nenu Erugakamunde Aerparachukunna Prema (2)
Thana Arachethullo Chekkukunna Premaa
Eda Lothullo Nannu Daachukunna Premaa (2)        ||Prema||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: