యెహోవా మా కాపరి

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహోవా మా కాపరి
యేసయ్య మా ఊపిరి
మాకు లేనిది లేదు లేమి కలుగదు (2)         ||యెహోవా||

వాక్య పచ్చికలో ఆకలి తీర్చెను
ఆత్మ జలములో దప్పిక తీర్చెను (2)
మా ప్రాణములు సేదదీర్చేను
నీతి మార్గమున నడిపించెను         ||యెహోవా||

కారు చీకటిలో కన్నీరు తుడిచెను
మరణ పడకలో ఊపిరి పోసెను (2)
మా తోడు నీడై నిలిచి నడచెను
శత్రు పీఠమున విందు చేసెను         ||యెహోవా||

పరిశుద్ధాత్మలో ముంచి వేసెను
పరమానందము పొంగిపోయెను (2)
పరలోకములో గొరియపిల్లను
నిరతము మేము కీర్తింతుము         ||యెహోవా||

Yehovaa Maa Kaapari
Yesayya Maa Oopiri
Maaku Lenidi Ledu Lemi Kalugadu (2)        ||Yehovaa||
Vaakya Pacchikalo Aakali Theerchenu
Aathma Jalamulo Dappika Theerchenu (2)
Maa Praanamulu Sedadeerchenu
Neethi Maargamuna Nadipinchenu        ||Yehovaa||

Kaaru Cheekatilo Kanneeru Thudichenu
Marana Padakalo Oopiri Posenu (2)
Maa Thodu Needai Nilichi Nadachenu
Shathru Peetamuna Vindu Chesenu        ||Yehovaa||

Parishuddhaathmalo Munchi Vesenu
Paramaanandamu Pongipoyenu (2)
Paralokamulo Goriyapillanu
Nirathamu Memu Keerthinthumu        ||Yehovaa||

 

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply