గాలి సముద్రపు అలలకు

పాట రచయిత: జీడిపల్లి యోహాన్
Lyricist: Jeedipali Yohan

గాలి సముద్రపు అలలకు నేను
కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు (2)
ఆదరించెనూ నీ వాక్యము
లేవనెత్తెనూ నీ హస్తము (2)      ||గాలి||

శ్రమలలో నాకు తోడుంటివి
మొర్రపెట్టగా నా మొర్ర వింటివి (2)
ఆదుకొంటివి నన్నాదుకొంటివి (2)
నీ కృపలో నను బ్రోచితివి (2)      ||గాలి||

వ్యాధులలో నీకు మొర్రపెట్టగా
ఆపదలలో నిన్ను ఆశ్రయించగా (2)
చూపితివి నీ మహిమన్‌ (2)
కొనియాడెదను ప్రభుయేసుని (2)      ||గాలి||

Gaali Samudrapu Alalaku Nenu
Kottabadi Nettabadi Undinappudu (2)
Aadarinchenu Nee Vaakyamu
Levanetthenu Nee Hasthamu (2)         ||Gaali||

Shramalalo Naaku Thoduntivi
Morrapettagaa Naa Morra Vintivi (2)
Aadukontivi Nannaadukontivi (2)
Nee Krupalo Nannu Pilichithivi (2)         ||Gaali||

Vyaadhulalo Neeku Morrapettagaa
Aapadalalo Ninnu Aashrayinchagaa (2)
Choopithivi Nee Mahiman (2)
Koniyaadedanu Prabhu Yesuni (2)         ||Gaali||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: