నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా

పాట రచయిత:
Lyricist:

నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా మధురమైన బంధమా
మరువలేను నీదు ప్రేమను యేసు దైవమా (2)

వేదన బాధలలో కృంగిన సమయములో
నీ ప్రేమతో నన్ను తాకి ఆదరించినావు
చీకటి తొలగించి మహిమతో నింపినావు
పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి నను విమోచించినావు         ||నేస్తమా||

Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa (2)

Vedana Baadhalalo Krungina Samayamulo
Nee Prematho Nannu Thaaki Aadarinchinaavu
Cheekati Tholaginchi Mahimatho Nimpinaavu
Parishuddhaathamtho Abhishekinchi Nanu Vimochinchinaavu           ||Nesthamaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: