ప్రేమగల మా ప్రభువా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Seeyonu Geethaalu

ప్రేమగల మా ప్రభువా
ప్రేమయై యున్నావయా (2)          ||ప్రేమగల||

నీదు ప్రేమ నిత్యమైనది – కరుణతో నాకర్షించె (2)
నిక్కముగ రుజువాయెను – ప్రాణమిచ్చుట ద్వారనే (2)          ||ప్రేమగల||

అందరిని రక్షించగోరి లోకమును ప్రేమించెను (2)
అద్భుత ప్రేమ యిదే పాపములను కప్పెను (2)          ||ప్రేమగల||

బలమగు యీ ప్రేమ మనల క్రీస్తులో బంధించెను (2)
వల్లపడదు ఎవరికి క్రీస్తు ప్రేమను బాపును (2)          ||ప్రేమగల||

తల్లియైన మరచుగాని నీవు యెన్నడు మరువవు (2)
తండ్రి ప్రేమ మారదు – మార్పుచెందని ప్రేమయే (2)          ||ప్రేమగల||

మరణమంత బలముగలది నీదు ప్రేమ ప్రభువా (2)
వరదలార్పజాలవు విజయుడా నీ ప్రేమను (2)          ||ప్రేమగల||

Premagala Maa Prabhuvaa
Premayai Yunnaavayaa (2)        ||Premagala||

Needu Prema Nithyamainadi – Karunatho Naakarshinche (2)
Nikkamuga Rujuvaayenu – Praanamichchuta Dwaarane (2)        ||Premagala||

Andarini Rakshinchagori Lokamunu Preminchenu (2)
Adbhutha Prema Yide Paapamulanu Kappenu (2)        ||Premagala||

Balamagu Yee Prema Manala Kreesthulo Bandhinchenu (2)
Vallapadadu Evariki Kreesthu Premanu Baapunu (2)        ||Premagala||

Thalliyaina Marachugaani Neevu Yennadu Maruvavu (2)
Thandri Prema Maaradu – Maarpuchendani Premaye (2)        ||Premagala||

Maranamantha Balamugaladi Needu Prema Prabhuvaa (2)
Varadalaarpajaalavu Vijayudaa Nee Premanu (2)        ||Premagala||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 1st Fret Chord (C)
C       Am  C 
Premagala Maa Prabhuvaa
   F   G  C 
Premayai Yunnaavayaa (2)    ||Premagala||
C   Am  C   Am    G      F    C
Needu Prema Nithyamainadi – Karunatho Naakarshinche (2)
C       Am  C   F       G   C      
Nikkamuga Rujuvaayenu – Praanamichchuta Dwaarane (2)    ||Premagala||

C   Am  C   Am  G     F    C
Andarini Rakshinchagori Lokamunu Preminchenu (2)
C       Am  C     F G   C 
Adbhutha Prema Yide Paapamulanu Kappenu (2)    ||Premagala||

C   Am   C   Am  G     F    C
Balamagu Yee Prema Manala Kreesthulo Bandhinchenu (2)
C          Am    C   F G   C
Vallapadadu Evariki Kreesthu Premanu Baapunu (2)    ||Premagala||

C   Am   C   Am  G      F   C
Thalliyaina Marachugaani Neevu Yennadu Maruvavu (2)
C       Am  C     F    G   C
Thandri Prema Maaradu – Maarpuchendani Premaye (2)    ||Premagala||

C   Am   C   Am  G      F    C
Maranamantha Balamugaladi Needu Prema Prabhuvaa (2)
C          Am  C  F  G   C
Varadalaarpajaalavu Vijayudaa Nee Premanu (2)    ||Premagala||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply