క్షణమైన నీవు

పాట రచయిత: 
Lyricist: 

క్షణమైన నీవు నను విడచి పోలేదుగా
కనురెప్ప పాటైనా నను మరచి పోలేదుగా (2)
కునుకక నిదురించక – కనుపాపలా నను కాచియుంటివి (2)       ||క్షణమైన||

పర్వతములు అన్ని తొలగిపోయినా
నాదు మెట్టలన్ని చెదరిపోయినా (2)
నా వెన్నంటి నా తట్టు నిలచి
కన్నీటినంతా తొలగించితివి (2)
నీ కృప నను విడిచిపోలేదు
నీ సన్నిధి నాకు దూరపరచలేదు (2)       ||క్షణమైన||

శోధనలు నన్ను చుట్టుముట్టినా
శ్రమలే నన్ను కృంగదీసినా (2)
నా తండ్రివై నా తోడుగా నిలచి
నా భారములన్ని తొలగించితివే (2)
నీ కృప నను విడిచిపోలేదు
నీ సన్నిధి నాకు దూరపరచలేదు (2)       ||క్షణమైన||

Kshanamaina Neevu Nanu Vidachi Poledugaa
Kanureppa Paataina Nanu Marachi Poledugaa (2)
Kunukaka Nidurinchaka Kanupaapalaa Nanu Kaachiyuntivi (2)          ||Kshanamaina||

Parvathamulu Anni Tholagipoyinaa
Naadu Mettalanni Chedaripoyinaa (2)
Naa Vennanti Naa Thattu Nilachi
Kanneetinanthaa Tholaginchithivi (2)
Nee Krupa Nanu Vidichipoledu
Nee Sannidhi Naaku Dooraparachaledu (2)          ||Kshanamaina||

Shodhanalu Nannu Chuttumuttinaa
Shramale Nannu Krungadeesinaa (2)
Naa Thandrivai Naa Thoduga Nilachi
Naa Bhaaramulanni Tholaginchithive (2)
Nee Krupa Nanu Vidichipoledu
Nee Sannidhi Naaku Dooraparachaledu (2)          ||Kshanamaina||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply