నా చిన్ని హృదయము

పాట రచయిత: లోయిస్ యార్లగడ్డ
Lyricist: Lois Yarlagadda


నా చిన్ని హృదయము నిన్నే ప్రేమించనీ
నిను చాటనీ – నిను ఘనపరచనీ
నీ రాకకై వేచియుండనీ         ||నా చిన్ని||

కావలివారూ వేకువకై చూచునట్లు
నా ప్రాణము నీకై యెదురు చూడనీ (2)
నా ప్రాణము నీకై యెదురు చూడనీ         ||నా చిన్ని||

దుప్పి నీటి వాగులకై ఆశించునట్లుగా
నా ప్రాణము నిన్నే ఆశింపనీ (2)
నా ప్రాణము నిన్నే ఆశింపనీ         ||నా చిన్ని||

పనివారు యజమాని చేతివైపు చూచునట్లు
నా కన్నులు నీపైనే నిలచియుండనీ (2)
నా కన్నులు నీపైనే నిలచియుండనీ         ||నా చిన్ని||

Naa Chinni Hrudayamu Ninne Preminchanee
Ninu Chaatanee – Ninu Ghanaparachanee
Nee Raakakai Vechiyundanee        ||Naa Chinni||

Kaavalivaaru Vekuvakai Choochunatlu
Naa Praanamu Neekai Yeduru Choodanee (2)
Naa Praanamu Neekai Yeduru Choodanee        ||Naa Chinni||

Duppi Neeti Vaagulakai Aashinchunatlugaa
Naa Praanamu Ninne Aashimpanee (2)
Naa Praanamu Ninne Aashimpanee        ||Naa Chinni||

Panivaaru Yajamaani Chethivaipu Choochunatlu
Naa Kannulu Neepaine Nilachiyundanee (2)
Naa Kannulu Neepaine Nilachiyundanee        ||Naa Chinni||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply