ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
ఎనలేని నీ ప్రేమను (2)
నా జీవితాంతం ఆ ప్రేమలోనే (2)
తరియించు వరమే దొరికెను (2)        ||ఊహించ||

నా మనసు వేదనలో – నాకున్న శోధనలో
ఉల్లాసమే పంచెను
ఓ మధుర భావనలో – తుదిలేని లాలనలో
మధురామృతమునే నింపెను (2)
అనాథయిన నను వెదకెను
ప్రధానులలో ఉంచెను (2)        ||ఊహించ||

నీ మరణ వేదనలో – నీ సిలువ శోధనలో
నీ ప్రేమ రుజువై నిలిచెను
వెలలేని త్యాగముతో – అనురాగ బోధలతో
నా హృదయమే కరిగెను (2)
ఇది నీ ప్రేమకే సాధ్యము
వివరించుట నాకసాధ్యము (2)        ||ఊహించ||

Oohinchalenayyaa Vivarinchlenayyaa
Enaleni Nee Premanu (2)
Naa Jeevithaantham Aa Premalone (2)
Thariyinchu Varame Dorikenu (2)        ||Oohincha||

Naa Manasu Vedanalo – Naakunna Shodhanalo
Ullaasame Panchenu
O Madhura Bhaavanalo – Thudileni Laalanalo
Madhuraamruthamune Nimpenu (2)
Anaathaina Nanu Vedakenu
Pradhaanulalo Unchenu (2)        ||Oohincha||

Nee Marana Vedhanalo – Nee Siluva Shodhanalo
Nee Prema Rujuvai Nilichenu
Velaleni Thyaagamutho – Anuraaga Bodhalatho
Naa Hrudayame Karigenu (2)
Idi Nee Premake Saadhyamu
Vivarinchuta Naakasaadhyamu (2)        ||Oohincha||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply