పరలోకము నా దేశము

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

పరలోకము నా దేశము
పరదేశి నేనిల మాయలోకమేగ
నేను యాత్రికుడను (2)

ఎంతో అందమైనది పరలోకము
అసమానమైనది నా దేశము (2)
ఎల్లప్పుడు విశ్వాసముతో యాత్రను సాగింతును (2)          ||పరలోకము||

దూతలు పాడుచుందురు పరమందున
దీవా రాత్రమునందు పాడుచుందురు (2)
పావనుని చూచి నేను హర్షింతును నిత్యము (2)          ||పరలోకము||

రక్షకుని చెంతకు ఎప్పుడేగెదన్
వీక్షించెద నెప్పుడు నాదు ప్రియుని (2)
కాంక్షించెద నా మదిలో ఆయన చెంతనుండ (2)          ||పరలోకము||

అద్దరికి ఎప్పుడు నేను వెళ్లెదన్
అగుపడుచున్నది గమ్యస్థానము (2)
అచ్చటనే చూచెదను పరిశుద్ధులెల్లరిన్ (2)          ||పరలోకము||

నిత్యానందముండును పరమందున
నీతి సమాధానము ఉండునచ్చట (2)
పొందెదను విశ్రాంతిని శ్రమలన్నియు వీడి (2)          ||పరలోకము||

Paralokamu Naa Deshamu
Paradeshi Nenila Maayalokamega
Nenu Yaathrikudanu (2)

Entho Andamainadi Paralokamu
Asamaanamainadi Naa Deshamu (2)
Ellappudu Vishwaasamutho Yaathranu Saaginthunu (2)         ||Paralokamu||

Doothalu Paaduchunduru Paramanduna
Deevaa Raathramunandu Paaduchunduru (2)
Paavanuni Choochi Nenu Harshinthunu Nithyamu (2)         ||Paralokamu||

Rakshakuni Chenthaku Eppudegedan
Veekshincheda Neppudu Naadu Priyuni (2)
Kaankshincheda Naa Madilo Aayana Chenthanunda (2)         ||Paralokamu||

Addariki Eppudu Nenu Velledan
Agupaduchunnadi Gamyasthaanamu (2)
Achchatane Choochedanu Parishuddhulellarin (2)         ||Paralokamu||

Nithyaanandamundunu Paramanduna
Neethi Samaadhaanamu Undu Nachchata (2)
Pondedanu Vishraanthini Shramalanniyu Veedi (2)         ||Paralokamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply