యెహోవా దయాళుడు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
ఆయన కృప నిత్యముండును (2)
ఆయనే బలవంతుడు – ఆయనే యుద్ధ వీరుడు (2)
యెహోవా నాకు తోడుండగా – నాకు భయమే లేనే లేదు
యెహోవా నాకు తోడుండగా – నాకు దిగులే లేనే లేదు
జై జై యేసు రాజా – జయ యేసు రాజా (4)         ||యెహోవా||

సేనా దయ్యమును పందులలోకి పంపిన వారాయనే
మృతుడైన లాజరును మరణము నుండి లేపిన వారాయనే (2)        ||యెహోవా నాకు||

దావీదు వంశమును ఇల చిగురింప చేసిన వారాయనే
విలువైన రక్షణలో నను కడ వరకు నడిపించు వారాయనే (2)         ||యెహోవా నాకు||

Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
Aayana Krupa Nithyamundunu (2)
Aayane Balavanthudu – Aayane Yuddha Veerudu (2)
Yehovaa Naaku Thodundagaa – Naaku Bhayame Lene Ledu
Yehovaa Naaku Thodundagaa – Naaku Digule Lene Ledu
Jai Jai Yesu Raajaa – Jaya Yesu Raajaa (4)           ||Yehovaa||

Senaa Dayyamunu Pandulaloki Pampina Vaaraayane
Mruthudaina Laazarunu Maranamu Nundi Lepina Vaaraayane (2)        ||Yehovaa Naaku||

Daaveedu Vamshamunu Ila Chigurimpa Chesina Vaaraayane
Viluvaina Rakshanalo Nanu Kada Varaku Nadipinchu Vaaraayane (2)        ||Yehovaa Naaku||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply