అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే

పాట రచయిత: జాషువా కొల్లి
Lyricist: Joshua Kolli

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
అనుక్షణం ఆశ్చర్య కార్యమే
ఆనందం-తో స్వీకరించుము
అబ్బురం-తో ఆనందించుము
పచ్చిక గల చోట్ల నన్ను పరుండజేసిన దేవుడు (2)
నూనెతో నా తలను అంటి దీవెనలతో నింపును            ||అనుదినం||

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
అనుక్షణం ఆశ్చర్య కార్యమే
ఆనందం-తో స్వీకరించుము
అబ్బురం-తో ఆనందించుము
తల్లియైనా మరచునేమో మరువడు ప్రభు ఎన్నడూ (2)
ముదిమి వచ్ఛు వరకు నన్ను ఎత్తుకొని కాపాడును           ||అనుదినం||

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
అనుక్షణం ఆశ్చర్య కార్యమే
ఆనందం-తో స్వీకరించుము
అబ్బురం-తో ఆనందించుము
నాదు పాపపు భారమెల్ల మోసెను నా దేవుడు (2)
సిలువపై మరణించి నాకు రక్షణిచ్చెను యేసుడు         ||అనుదినం||

Anudinam Aa Prabhuni Varame
Anukshanam Aascharya Kaaryame
Aanandam-tho Sweekarinchumu
Abburam-tho Aanandinchumu
Pachchika Gala Chotla Nannu Parundajesina Devudu (2)
Noonetho Naa Thalanu Anti Deevenalatho Nimpunu            ||Anudinam||

Anudinam Aa Prabhuni Varame
Anukshanam Aascharya Kaaryame
Aanandam-tho Sweekarinchumu
Abburam-tho Aanandinchumu
Thalliyainaa Marachunemo Maruvadu Prabhu Ennadu (2)
Mudimi Vachchu Varaku Nannu Etthukoni Kaapaadunu          ||Anudinam||

Anudinam Aa Prabhuni Varame
Anukshanam Aascharya Kaaryame
Aanandam-tho Sweekarinchumu
Abburam-tho Aanandinchumu
Naadu Paapapu Bhaaramella Mosenu Naa Devudu (2)
Siluvapai Maraninchi Naaku Rakshanichchenu Yesudu            ||Anudinam||

Download Lyrics as: PPT


FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply