భజియింతుము రారే యేసుని

పాట రచయిత:
Lyricist:

భజియింతుము రారే యేసుని స్తోత్ర గీతముతో
గళములెత్తి కీర్తింతుము శ్రేష్ఠ గానముతో (2)
కొనియాడి పాడెదము కీర్తించి పొగడెదము (4)       ||భజియింతుము||

రారాజు క్రీస్తు రమ్యముగా సేవించి
ప్రభువుల ప్రభువును పూజించి స్తుతియించి (2)
సుందరుడగు యేసు నామం (2)
స్తుతించి భజించి పాడెదము         ||భజియింతుము||

పాపములను బాపును ప్రభు యేసుని రక్త ధారలు
పరమున నిన్ను చేర్చును ప్రభుని దివ్య వాక్కులు (2)
పాపముల వీడి యేసుని (2)
స్తుతించి భజించి పాడెదము         ||భజియింతుము||

Bhajiyinthumu Raare Yesuni Sthothra Geethamutho
Galamuletthi Keerthinthumu Shreshta Gaanamutho (2)
Koniyaadi Paadedamu Keerthinchi Pogadedamu (4)       ||Bhajiyinthumu||

Raaraaju Kreesthu Ramyamugaa Sevinchi
Prabhuvula Prabhuvunu Poojinchi Sthuthiyinchi (2)
Sundarudagu Yesu Naamam (2)
Sthuthinchi Bhajinchi Paadedamu ||Bhajiyinthumu||

Paapamulanu Baapunu Prabhu Yesuni Raktha Dhaaralu
Paramuna Ninnu Cherchunu Prabhuni Divya Vaakkulu (2)
Paapamula Veedi Yesuni (2)
Sthuthinchi Bhajinchi Paadedamu ||Bhajiyinthumu||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: