నిను స్తుతించినా చాలు

పాట రచయిత:
Lyricist: 

నిను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములో
నిను పొగిడినా చాలు నా గుండె గుడిలో (2)
ఉన్నా లేకున్నా నా స్థితి గతులే మారినా
నీ సన్నిధిలో…
నీ సన్నిధిలో ఆనందించే భాగ్యమున్నా చాలు      ||నిను||

స్తుతులకు పాత్రుడవు నీవేనయ్యా
స్తోత్రార్హుడవు నీవేనయ్యా (2)
నీవేనయ్యా నాకు నీవేనయ్యా (2)        ||నిను||

ప్రేమా స్వరూపుడవు నీవేనయ్యా
స్తోత్రార్హుడవు నీవేనయ్యా (2)
నీవేనయ్యా నాకు నీవేనయ్యా (2)        ||నిను||

ఆరాధ్య దైవము నీవేనయ్యా
ఆశ్చర్యకరుడవు నీవేనయ్యా (2)
నీవేనయ్యా నాకు నీవేనయ్యా (2)        ||నిను||

ఆదిసంభూతుడవు నీవేనయ్యా
ఆదరించు దేవుడవు నీవేనయ్యా (2)
నీవేనయ్యా నాకు నీవేనయ్యా (2)        ||నిను||

Ninu Sthuthinchinaa Chaalu Naa Brathuku Dinamulo
Ninu Pogadinaa Chaalu Naa Gunde Gudilo (2)
Unnaa Lekunnaa Naa Sthithi Gathule Maarinaa
Nee Sannidhilo…
Nee Sannidhilo Aanandinche Bhaagyamunnaa Chaalu ||Ninu||

Sthuthulaku Paathrudavu Neevenayyaa
Sthothraarhudavu Neevenayyaa (2)
Neevenayyaa Naaku Neevenayyaa (2)       ||Ninu||

Premaa Swaroopudvau Neevenayyaa
Sthothraarhudavu Neevenayyaa (2)
Neevenayyaa Naaku Neevenayyaa (2)       ||Ninu||

Aaraadhya Daivamu Neevenayyaa
Aascharyakarudavu Neevenayyaa (2)
Neevenayyaa Naaku Neevenayyaa (2)       ||Ninu||

Aadisambhoothudavu Neevenayyaa
Aadarinchu Devudavu Neevenayyaa (2)
Neevenayyaa Naaku Neevenayyaa (2)       ||Ninu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: