స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము

పాట రచయిత:
Lyricist:

స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము నీకే సత్య దేవుడా
యుగయుగాలకు ఆధారమా నీవే అద్వితీయుడా (2)
నీవే మార్గం నీవే జీవం
నీవే సత్యం నీవే సర్వం (2)           ||స్తోత్రము||

మరణమైననూ ఎర్ర సంద్రమైననూ
నీ తోడు నాకుండ భయము లేదుగా
శత్రు సైన్యమే నా ఎదుట నిలచినా
బలమైన కోట నీవేగా (2)
నా దుర్గమా నా శైలమా
నా అతిశయమా ఆనందమా (2)       ||నీవే||

హింసలైననూ పలు నిందలైననూ
నీ చల్లని రెక్కలే నాకాశ్రయం
చీకటైననూ అగాధమైననూ
నీ క్షమా కిరణమే వెలుగు మార్గము (2)
నీతి సూర్యుడా నా పోషకుడా
నా వైద్యుడా మంచి కాపరి (2)       ||నీవే||

Sthothramu Sthuthi Chellinthumu Neeke Sathya Devudaa
Yugayugaalaku Aadhaaramaa Neeve Advitheeyudaa (2)
Neeve Maargam Neeve Jeevam
Neeve Sathyam Neeve Sarvam (2)          ||Sthothramu||

Maranamainanu Erra Sandramainanu
Nee Thodu Naakunda Bhayamu Ledugaa
Shathru Sainyame Naa Eduta Nilachinaa
Balamaina Kota Neevegaa (2)
Naa Durgamaa Naa Shailamaa
Naa Athishayamaa Aanandamaa (2)          ||Neeve||

Himsalainanu Palu Nindalainanu
Nee Challani Rekkale Naakaashryam
Cheekatainanu Agaadhamainanu
Nee Kshamaa Kiraname Velugu Maargamu (2)
Neethi Sooryudaa Naa Poshakudaa
Naa Vaidyudaa Manchi Kaapari (2)          ||Neeve||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: