జీవితంలో నేర్చుకున్నాను

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesley

జీవితంలో నేర్చుకున్నాను ఒక పాఠం
యేసుకు సాటి ఎవ్వరు లేరనే ఒక సత్యం (2)
సంతృప్తిని సమృద్ధిని అనుభవిస్తున్నా
ఆకాశమే సరిహద్దుగా సాగిపోతున్నా          ||జీవితంలో||

ఏర్పరచుకున్నాను ఒక లక్ష్యం
నిరతము యేసునే స్తుతియించాలని
కూడగట్టుకున్నాను శక్తన్తయు
నిరతము యేసునే చాటించాలని
ఆ యేసే నిత్య రాజ్యము
ఆ యేసే గొప్ప సత్యము (2)          ||జీవితంలో||

నిర్మించుకున్నాను నా జీవితం
సతతం యేసులో జీవించాలని
పయనిస్తు ఉన్నాను నా బ్రతుకులో
యేసయ్య చిత్తము జరిగించాలని
ఆ యేసే సత్య మార్గము
ఆ యేసే నిత్య జీవము (2)          ||జీవితంలో||

Jeevithamlo Nerchukunnaanu Oka Paatam
Yesuku Saati Evvaru Lerane Oka Sathyam (2)
Santhrupthini Samruddhini Anubhavisthunnaa
Aakaashame Sarihaddugaa Saagipothunnaa          ||Jeevithamlo||

Erparachukunnaanu Oka Lakshyam
Nirathamu Yesune Sthuthiyinchaalani
Koodagattukunnaanu Shakthanthayu
Nirathamu Yesune Chaatinchaalani
Aa Yese Nithya Raajyamu
Aa Yese Goppa Sathyamu (2)         ||Jeevithamlo||

Nirminchukunnaanu Naa Jeevitham
Sathatham Yesulo Jeevinchaalani
Payanisthu Unnaanu Naa Brathukulo
Yesayya Chitthamu Jariginchaalni
Aa Yese Sathya Maargamu
Aa Yese Nithya Jeevamu (2)         ||Jeevithamlo||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply