నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesley


నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
ఆత్మీయ అనుబంధం (2)
ఆరాధన నీకే యేసయ్యా (2)
నా చేయిపట్టి నన్ను నడిపి
చేరదీసిన దేవా (2)         ||నన్నాకర్షించిన||

మహా ఎండకు కాలిన అరణ్యములో
స్నేహించిన దేవుడవు నీవు (2)
సహాయకర్తగ తోడు నిలచి
తృప్తి పరచిన దేవా
సేదదీర్చిన ప్రభువా (2)         ||నన్నాకర్షించిన||

చెడిన స్థితిలో లోకంలో పడియుండగా
ప్రేమించిన నాథుడవు నీవు (2)
సదాకాలము రక్షణ నిచ్చి
శక్తినిచ్చిన దేవా
జీవమిచ్చిన ప్రభువా (2)         ||నన్నాకర్షించిన||


Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
Aathmeeya Anubandham (2)
Aaraadhana Neeke Yesayyaa (2)
Naa Cheyipatti Nannu Nadipi
Cheradeesina Devaa (2)       ||Nannaakarshinchina||

Mahaa Endaku Kaalina Aranyamulo
Snehinchina Devudavu Neevu (2)
Sahaayakarthaga Thodu Nilachi
Thrupthi Parachina Devaa
Sedadeerchina Prabhuvaa (2)       ||Nannaakarshinchina||

Chedina Sthithilo Lokamlo Padiyundagaa
Preminchina Naathudavu Neevu (2)
Sadaakaalamu Rakshana Nichchi
Shakthinichchina Devaa
Jeevamichchina Prabhuvaa (2)       ||Nannaakarshinchina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply