స్తుతించి పాడెదం

పాట రచయిత:
Lyricist:


స్తుతించి పాడెదం – స్తుతుల స్తోత్రార్హుడా
ఉత్సాహించి పాడెదం – ఉదయ సాయంత్రముల్
స్తుతుల సింహాసనం మీదాసీనుడా
మా స్తుతి ఆరాధన నీకే చెల్లింతుము (2)         ||స్తుతించి||

గతకాలమంతా నీవు – మము కాచి కాపాడావు
వ్యధలన్ని తీసావు (2)
గతి లేని మాపై నీవు
మితిలేని ప్రేమ చూపి (2)
శత సంఖ్యగా మమ్ము దీవించావు          ||స్తుతించి||

కరుణా కటాక్షములను కిరీటములగాను
ఉంచావు మా తలపై (2)
పక్షి రాజు యవ్వనమువలె
మా యవ్వనమునంతా (2)
ఉత్తేజపరిచి తృప్తిని ఇచ్చావు         ||స్తుతించి||

Sthuthinchi Paadedam – Sthuthula Sthothraarhudaa
Uthsaahinchi Paadedam – Udaya Saayanthramul
Sthuthula Simhaasanam Meedaaseenudaa
Maa Sthuthi Aaraadhana Neeke Chellinthumu (2)       ||Sthuthinchi||

Gathakaalamantha Neevu – Mamu Kaachi Kaapaadaavu
Vyadhalanni Theesaavu (2)
Gathi Leni Maapai Neevu
Mithileni Prema Choopi (2)
Shatha Sankhyagaa Mammu Deevinchaavu          ||Sthuthinchi||

Karunaa Kataakshamulanu Kireetamulagaanu
Unchaavu Maa Thalapai (2)
Pakshi Raaju Yavvanamuvale
Maa Yavvanamunanthaa (2)
Utthejaparachi Thrupthini Ichchaavu       ||Sthuthinchi||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply