స్తుతియించెదా నీ నామం

పాట రచయిత: బాలరాజ్
Lyricist: Balraj


స్తుతియించెదా నీ నామం – దేవా అనుదినం
స్తుతియించెదా నీ నామం – దేవా అనుక్షణం

దయతో కాపాడినావు
కృపనే చూపించినావు (2)
నిను నే మరువనేసు – నిను నే విడువనేసు            ||స్తుతియించెదా||

పాపినై యుండగ నేను
రక్షించి దరి చేర్చినావు (2)
నిను నే మరువనేసు – నిను నే విడువనేసు            ||స్తుతియించెదా||

సిలువే నాకు శరణం
నీవే నాకు మార్గం (2)
నిను నే మరువనేసు – నిను నే విడువనేసు            ||స్తుతియించెదా||

Sthuthiyinchedaa Nee Naamam – Devaa Anudinam
Sthuthiyinchedaa Nee Naamam – Devaa Anukshanam

Dayatho Kaapaadinaavu
Krupane Choopinchinaavu (2)
Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu              ||Sthuthiyinchedaa||

Paapinai Yundaga Nenu
Rakshinchi Dari Cherchinaavu (2)
Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu              ||Sthuthiyinchedaa||

Siluve Naaku Sharanam
Neeve Naaku Maargam (2)
Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu              ||Sthuthiyinchedaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

  1. God bless you for creating this site brother/sister. Wonderful blessing to the universal Church.

Leave a Reply

%d bloggers like this: