దావీదు వలె నాట్యమాడి

పాట రచయిత: సి హెచ్ సంతోష్ రెడ్డి
Lyricist: Ch Santhosh Reddy


దావీదు వలె నాట్యమాడి
తండ్రీని స్తుతించెదము (2)
యేసయ్యా స్తోత్రముల్‌ (4)          ||దావీదు||

తంబురతోను సితారతోను
తండ్రీని స్తుతించెదను (2)          ||యేసయ్యా||

కష్టము కలిగినా – నష్టము కలిగినా
తండ్రీని స్తుతించెదను (2)          ||యేసయ్యా||

పరిశుద్ధ రక్తముతో పాపము కడిగిన
తండ్రీని స్తుతించెదను (2)          ||యేసయ్యా||

క్రీస్తుతో నన్ను ఫలింపజేసిన
తండ్రీని స్తుతించెదను (2)          ||యేసయ్యా||

Daaveedu Vale Naatyamaadi
Thandreeni Sthuthinchedamu (2)
Yesayyaa Sthothramul (4)         ||Daaveedu||

Thamburathonu Sithaarathonu
Thandreeni Sthuthinchedamu (2)        ||Yesayyaa||

Kashtamu Kaliginaa – Nashtamu Kaliginaa
Thandreeni Sthuthinchedamu (2)        ||Yesayyaa||

Parishuddha Rakthamutho Paapamu Kadigina
Thandreeni Sthuthinchedamu (2)        ||Yesayyaa||

Kreesthutho Nannu Phalimpajesina
Thandreeni Sthuthinchedamu (2)        ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply