నడిపిస్తాడు నా దేవుడు

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson


నడిపిస్తాడు నా దేవుడు – శ్రమలోనైనా నను విడువడు (2)
అడుగులు తడబడినా – అలసట పైబడినా (2)
చేయి పట్టి వెన్నుతట్టి – చక్కని ఆలొచన చెప్పి (2)         ||నడిపిస్తాడు||

అంధకారమే దారి మూసినా – నిందలే నను కృంగదీసినా (2)
తన చిత్తం నెరవేర్చుతాడు
గమ్యం వరకు నను చేర్చుతాడు (2)        ||నడిపిస్తాడు||

కష్టాల కొలిమి కాల్చివేసినా – శోకాలు గుండెను చీల్చివేసినా (2)
తన చిత్తం నెరవేర్చుతాడు
గమ్యం వరకు నను చేర్చుతాడు (2)        ||నడిపిస్తాడు||

నాకున్న కలిమి కరిగిపోయిన – నాకున్న బలిమి తరిగిపోయిన (2)
తన చిత్తం నెరవేర్చుతాడు
గమ్యం వరకు నను చేర్చుతాడు (2)        ||నడిపిస్తాడు||


Nadipisthaadu Naa Devudu – Shramalonainaa Nanu Viduvadu (2)
Adugulu Thadabadinaa – Alasata Paibadinaa (2)
Cheyi Patti Vennu Thatti – Chakkani Aalochana Cheppi (2)        ||Nadipisthaadu||

Andhakaarame Daari Moosinaa – Nindale Nanu Krungadeesinaa (2)
Thana Chittham Neraverchuthaadu
Gamyam Varaku Nanu Cherchuthaadu (2)        ||Nadipisthaadu||

Kashtaala Kolimi Kaalchivesinaa – Shokaalu Gundenu Cheelchivesinaa (2)
Thana Chittham Neraverchuthaadu
Gamyam Varaku Nanu Cherchuthaadu (2)        ||Nadipisthaadu||

Naakunna Kalimi Karigipoyina – Naakunna Balimi Tharigipoyina (2)
Thana Chittham Neraverchuthaadu
Gamyam Varaku Nanu Cherchuthaadu (2)        ||Nadipisthaadu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply