నేను వెళ్ళే మార్గము

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist:
Hosanna Ministries

నేను వెళ్ళే మార్గము – నా యేసుకే తెలియును
శోధించబడిన మీదట – నేను సువర్ణమై మారెదను (2)     ||నేను||

కడలేని కడలి తీరము – ఎడమాయె కడకు నా బ్రతుకున (2)
గురిలేని తరుణాన వెరువగ – నా దరినే నిలిచేవ నా ప్రభు
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా ఆమేన్‌ (2)

జలములలోబడి నే వెళ్లినా – అవి నా మీద పారవు (2)
అగ్నిలో నేను నడచినా – జ్వాలలు నను కాల్చజాలవు
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా ఆమేన్‌ (2)

విశ్వాస నావ సాగుచు – పయనించు సమయాన నా ప్రభు (2)
సాతాను సుడిగాలి రేపగా – నా యెదుటే నిలిచేవా నా ప్రభు
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా ఆమేన్‌ (2)         ||నేను||

Nenu Velle Maargamu – Naa Yesuke Theliyunu (2)
Shodhinchabadina Meedata – Nenu Suvarnamai Maaredanu (2)      ||Nenu||

Kadaleni Kadali Theeramu – Edamaaye Kadaku Naa Brathukuna (2)
Gurileni Tharunaana Veruvaga – Naa Darine Nilicheva Naa Prabhu
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aamen (2)

Jalamulalo Badi Ne Vellinaa – Avi Naa Meeda Paaravu (2)
Agnilo Nenu Nadachinaa – Jwaalalu Nanu Kaalchajaalavu
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aamen (2)

Vishwaasa Naava Saaguchu – Payaninchu Samayaana Naa Prabhu (2)
Saathaanu Sudigaali Repagaa – Naa Yedute Nilichevaa Naa Prabhu
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aamen (2)      ||Nenu||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply