స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా

పాట రచయిత: యేసుదాస్
Lyricist: Yesudas


స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
స్తుతులందుకో పూజార్హుడా (2)
ఆకాశమందు నీవు తప్ప
నాకెవరున్నారు నా ప్రభు (2)        ||స్తుతి||

నా శత్రువులు నను తరుముచుండగా
నా యాత్మ నాలో కృంగెనే ప్రభు (2)
నా మనస్సు నీవైపు – త్రిప్పిన వెంటనే
శత్రువుల చేతినుండి విడిపించినావు
కాపాడినావు (2)         ||స్తుతి||

నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను చూచి
దూరాన నిలిచేరు నా ప్రభూ (2)
నీ వాక్య ధ్యానమే – నా త్రోవకు వెలుగై
నను నిల్పెను నీ సన్నిధిలో
నీ సంఘములో (2)         ||స్తుతి||

Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
Sthuthulanduko Poojaarhudaa (2)
Aakaashamandu Neevu Thappa
Naakevarunnaaru Naa Prabhu (2)        ||Sthuthi||

Naa Shathruvulu Nanu Tharumuchundagaa
Naa Yaathma Naalo Krungene Prabhu (2)
Naa Manassu Neevaipu – Thrippina Ventane
Shathruvula Chethi Nundi Vidpinchinaavu
Kaapaadinaavu (2)         ||Sthuthi||

Naa Praana Snehithulu Nannu Choochi
Dooraana Nilicheru Naa Prabhu (2)
Nee Vaakya Dhyaaname – Naa Throvaku Velugai
Nanu Nilpenu Nee Sannidhilo
Nee Sanghamulo (2)         ||Sthuthi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply