శాశ్వతమైనది

పాట రచయిత:
Lyricist:


శాశ్వతమైనది నీవు నాయెడ చూపిన కృప
అనుక్షణం నను కనుపాపవలె (2)
కాచిన కృప        ||శాశ్వతమైనది||

నీకు బహుదూరమైన నన్ను చేరదీసిన నా తండ్రివి (2)
నిత్య సుఖశాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో (2)       ||శాశ్వత||

తల్లి తన బిడ్డలను మరచినా నేను మరువలేనంటివే (2)
నీదు ముఖకాంతియే నన్ను ఆదరించెనులే (2)       ||శాశ్వత||

పర్వతములు తొలగినను మెట్టలు తత్తరిల్లిన (2)
నా కృప నిను వీడదని అభయమిచ్చితివే (2)       ||శాశ్వత||

Shaashwathamainadi Neevu Naa Yeda Choopina Krupa
Anukshanam Nanu Kanupaapa Vale (2)
Kaachina Krupa           ||Shaashwathamainadi||

Neeku Bahu Dooramaina Nannu Chera Deesina Naa Thandrivi (2)
Nithya Sukha Shaanthiye Naaku Needu Kougililo (2)        ||Shaashwatha||

Thalli Thana Biddalanu Marachinaa Nenu Maruvalenantive (2)
Needu Mukhs Kaanthiye Nannu Aadarinchenule (2)        ||Shaashwatha||

Parvathamulu Tholaginanu Mettalu Thattharillina (2)
Naa Krupa Ninu Veedadani Abhayamichchithive (2)        ||Shaashwatha||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: