మహోన్నతుడా మా దేవా

పాట రచయిత:
Lyricist:


మహోన్నతుడా మా దేవా
సహాయకుడా యెహోవా (2)
ఉదయ కాలపు నైవేద్యము
హృదయపూర్వక అర్పణము (2)
మా స్తుతి నీకేనయ్యా
ఆరాధింతునయ్యా (2)          ||మహోన్నతుడా||

అగ్నిని పోలిన నేత్రములు
అపరంజి వంటి పాదములు (2)
అసమానమైన తేజో మహిమ
కలిగిన ఆ ప్రభువా (2)          ||మా స్తుతి||

జలముల ధ్వని వంటి కంట స్వరం
నోటను రెండంచుల ఖడ్గం (2)
ఏడు నక్షత్రముల ఏడాత్మలను
కలిగిన ఆ ప్రభువా (2)          ||మా స్తుతి||

ఆదియు అంతము లేనివాడా
యుగయుగములు జీవించువాడా (2)
పాతాళ లోకపు తాళపు చెవులు
కలిగిన ఆ ప్రభువా (2)          ||మా స్తుతి||

Mahonnathudaa Maa Devaa
Sahaayakudaa Yehovaa (2)
Udaya Kaalapu Naivedyamu
Hrudayapoorvaka Arpanamu (2)
Maa Sthuthi Neekenayyaa
Aaraadhinthunayyaa (2)            ||Mahonnathudaa||

Agnini Polina Nethramulu
Aparanji Vanti Paadamulu (2)
Asamaanamaina Thejo Mahima
Kaligina Aa Prabhuvaa (2)         ||Maa Sthuthi||

Jalamula Dhvani Vanti Kanta Swaram
Notanu Rendanchula Khadgam (2)
Aedu Nakshathramula Aedaathmalanu
Kaligina Aa Prabhuvaa (2)         ||Maa Sthuthi||

Aadiyu Anthamu Lenivaadaa
Yugayugamulu Jeevinchuvaadaa (2)
Paathaala Lokapu Thaalapu Chevulu
Kaligina Aa Prabhuvaa (2)         ||Maa Sthuthi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply