ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
యేసు చేయి విడువడు (2)
చేయి విడువడు (3)
నిన్ను చేయి విడువడు       ||ఎవరు ||

తల్లి ఆయనే తండ్రి ఆయనే (2)
లాలించును పాలించును (2)          ||ఎవరు||

వేదన శ్రమలూ ఉన్నప్పుడల్లా (2)
వేడుకొందునే కాపాడునే (2)          ||ఎవరు||

రక్తము తోడ కడిగి వేసాడే (2)
రక్షణ సంతోషం నాకు ఇచ్చాడే (2)          ||ఎవరు||

ఆత్మ చేత అభిషేకించి (2)
వాక్యముచే నడుపుచున్నాడే (2)          ||ఎవరు||

Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
Yesu Cheyi Viduvadu (2)
Cheyi Viduvadu (3)
Ninnu Cheyi Viduvadu          ||Evaru||

Thalli Aayane Thandri Aayane (2)
Laalinchunu Paalinchunu (2)          ||Evaru||

Vedana Shramalu Unnappudallaa (2)
Vedukondune Kaapaadune (2)          ||Evaru||

Rakthamu Thoda Kadigi Vesaade (2)
Rakshana Santhosham Naaku Ichchaade (2)          ||Evaru||

Aathma Chetha Abhishekinchi (2)
Vaakyamuche Nadupuchunnaade (2)       ||Evaru||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply