ఎందరో ఎందరు ఎందరో

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎందరో… ఎందరు ఎందరో…
యేసుని ఎరుగనివారు చెబుతారా వారికి మీరు
రాయబారులై బారులు తీరి తరలండి
క్రీస్తుకు రాయబారులై సిలువ ధ్వజం చేబూనండి
వందలు వేలు ఏళ్ళు గడుస్తున్నాయి
సువార్త అందని స్థలాలు ఎన్నో ఉన్నాయి (2)          ||ఎందరో||

పల్లె పల్లెలో పట్టణాలలో క్రీస్తు మార్గమే చూపుదాం
పల్లె పల్లెలో పట్టణాలలో యేసు వార్తనే చాటుదాం
వాగులు వంకలు దాటుదాం
యేసు సిలువ ప్రేమనే చాటుదాం (2)         ||వందలు||

Endaro.. Endaru Endaro..
Yesuni Erugani Vaaru Chebuthaaraa Vaariki Meeru
Raayabaarulai Baarulu Theeri Tharalandi
Kreesthuku Raayabaarulai Siluva Dhwajam Cheboonandi
Vandalu Velu Aellu Gadusthunnaayi
Suvaartha Andani Sthalaalu Enno Unnaayi (2)         ||Endaro||

Palle Pallelo Pattanaalalo Kreesthu Maargame Chaatudaam
Palle Pallelo Pattanaalalo Yesu Vaarthane Chaatudaam
Vaagulu Vankalu Daatudaam
Yesu Siluva Premane Chaatudaam (2)          ||Vandalu||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply