కన్న తల్లి చేర్చునట్లు

పాట రచయిత: ఎస్ జె బెర్క్మన్స్
Lyricist: S J Berchmans

కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
నను చేర్చు నా ప్రియుడు (2)
హల్లేలుయా హల్లేలుయా (2)

కౌగిటిలో హత్తుకొనున్‌
నా చింతలన్‌ బాపును (2)        ||కన్న||

చేయి పట్టి నడుపును
శికరముపై నిలుపును (2)        ||కన్న||

నా కొరకై మరణించే
నా పాపముల్‌ భరియించే (2)        ||కన్న||

చేయి విడువడు ఎప్పుడు
విడనాడడు ఎన్నడు (2)        ||కన్న||

Kanna Thalli Cherchunatlu
Nanu Cherchu Naa Priyudu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

Kougitilo Hatthukonun
Naa Chinthalan Baapunu (2)          ||Kanna||

Cheyi Patti Nadupunu
Shikharamupai Nilupunu (2)          ||Kanna||

Naa Korakai Maraninche
Naa Paapamul Bhariyinche (2)          ||Kanna||

Cheyi Viduvadu Eppudu
Vidanaadadu Ennadu (2)          ||Kanna||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: