ఓ క్రైస్తవ యువకా

పాట రచయిత: బొంతా సమూయేలు
Lyricist: Bonthaa Samooyelu

ఓ క్రైస్తవ యువకా – నిజమంతయు గనుమా (2)
నీ బ్రతుకంతా మారుటే మేలు
కోరుము జీవమునే         ||ఓ క్రైస్తవ||

పాపపు చీకటి బ్రతుకేలా
శాపము భారము నీకేలా (2)
పావన యేసుని పాదము చేరిన
జీవము నీదగురా       ||ఓ క్రైస్తవ||

మారిన జీవిత తీరులలో
మానక నీప్రభు సేవకురా (2)
మహిమ కిరీటము మనకొసగును
ఘనమే నీదగురా       ||ఓ క్రైస్తవ||

భయపడి వెనుకకు పరుగిడక
బలమగు వైరిని గెలిచెదవా (2)
బలుడగు ప్రభుని వాక్యము నమ్మిన
గెలుపే నీదగురా          ||ఓ క్రైస్తవ||

O Kraisthava Yuvakaa – Nijamanthayu Ganumaa (2)
Nee Brathukanthaa Maarute Melu
Korumu Jeevamune        ||O Kraisthava||

Paapapu Cheekati Brathukela
Shaapamu Bhaaramu Neekela (2)
Paavana Prabhuni Paadamu Cherina
Jeevamu Needaguraa          ||O Kraisthava||

Maarina Jeevitha Theerulalo
Maanaka Nee Prabhu Sevaku Raa (2)
Mahima Kireetamu Manakosagunu
Ghaname Needaguraa          ||O Kraisthava||

Bhayapadi Venukaku Parugidaka
Balamagu Vairini Gelichedavaa (2)
Baludagu Prabhuni Vaakyamu Nammina
Gelupe Needaguraa        ||O Kraisthavaa||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply